به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، اولین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران،با شرکت 18دستگاه دانشگاهی و اجرایی در سالن شهید مخدومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مورخ 1399/3/24 برگزار گردید. در دستور کار مقرر گردید که در هر جلسه یکی از مراکز پژوهشی استان، امکانات،‌توانمندیها، دستاوردها، ‌محصولات،‌چالش ها و انتظارات را ارائه نمایند. شایان ذکر است برای پژوهشکده نیز نماینده ای در کارگروه تخصصی پژوهش و فناوری در نظر گرفته شد. دکتر نصراله زاده رئیس پژوهشکده  ضمن معرفی امکانات، ‌تجهیزات و پتانسیل های پژوهشکده به برنامه های ملی و استانی، محورهای فعالیت (فعالیتهای حاکمیتی و دستاوردهای شاخص)، فعالیت های ترویجی، همکاری با دستگاههای اجرایی و خصوصی، نیازها و مشکلات پژوهشکده  را بیان نمودند. ایشان، مهیا نمودن سایت یا دبیرخانه ی سرمایه گذاران استان در بخش های مختلف توسعه کشاورزی، تخصیص متمرکز اعتبارات پژوهشی استان جهت انجام تحقیق و توسعه (R&D)،  تمرکز فعالیت های پژوهشی استان درکارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری و  تخصیص حداقل اعتبارات استانی جهت توسعه و فعال نمودن بخش های مختلف مراکز تحقیقاتی را بعنوان انتظارات مراکز پژوهشی استان مطرح نمودند. در خاتمه جناب آقای دکتر غلامی راد "رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان " عنوان نمودند که علاوه بر پیگیری ویژه ردیف بودجه ملی و استانی برای تجهیز و نگهداری کشتی تحقیقاتی گیلان جهت رفع مشکلات تکمیل طرح آبرسانی (احداث اسكله انتقال آب از دریا به پژوهشکده)، تخصیص اعتبارات استانی برای بروز رسانی و تعمیرات تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاهی، تکمیل تاسیسات سوله های تحقیقاتی جهت تکثیر و پرورش ماهیان در معرض خطر، تکمیل ساختمان بانک ژن (سلولی-مولکولی و زنده) جهت حفظ ذخایر ژنتیکی دریای خزر توجه بیشتری خواهد شد.