به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری، اولین نشست مشترک پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و اداره کل شیلات مازندران در سال 1399 در روز یکشنبه مورخ 99/3/11 در اداره کل شیلات برگزار گردید. در این نشست که رئیس و معاونین پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و مدیرکل و معاون صید و صیادی شیلات مازندران حضور داشتند، طرفین در خصوص محورهای همکاری و استفاده بهینه از امکانات، تجهیزات و نیروهای متخصص پژوهشکده بحث و تبادل نظر کردند.
اهم مباحث مورد همکاری:
- همکاری در راه اندازی و انجام گشت های تحقیقاتی کشتی گیلان در اعماق بالا
- مشارکت در انجام طرح های تحقیقی- ترویجی
- تشکیل کمیته مشترک به منظور نیازسنجی و اولویت بندی طرح های تحقیقاتی
- حمایت از طرح های کاربردی – محصولی و جذب سرمایه گذار