به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری برداشت محصول (ماهی قزل آلای رنگین کمان در اوزان بالاتر از 2 کیلوگرم) از قفس های شناور در مزرعه آقای مهندس گلپور واقع در شهرستان بابلسر در مورخ 99/3/7 انجام گردید. این مزرعه یکی از مزارع الگویی طرح ترویجی " ارتقاء تولید با افزایش وزن ماهی و تولید ماهیان بیش از ۲ کیلوگرم" می باشد.  این مراسم با حضور نمایندگانی از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، اداره کل شیلات استان، اداره کل دامپزشکی استان و مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان انجام پذیرفت.