به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری، در پی ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی برای اجرای طرح یاوران تولید، جلسه هماهنگی عملیات اجرایی این طرح با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و دستگاههای وابسته و پیوسته جهاد کشاورزی استان، محققین و سایر اعضای جلسه در مورخ 99/3/8 در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد.
 دکترعلی طاهری امیری به عنوان دبیر طرح یاوران تولید استان بیان داشتند که طرح یاوران تولید نسخه پیشرفته طرح نظام نوین ترویج است و در این طرح مقرر شد 50 درصد ظرفیت مراکز تحقیقاتی وابسته و پیوسته برای برنامه های کوتاه مدت در حوزه کشاورزی استفاده شود تا برای کشاورزان قابل بهره برداری باشد.  در سال جدید بایستی همراهی و حمایت بخش تحقیقات با مدیریت ترویج بیش از پیش گردد تا به رفع مشکلات تولید و تولیدکننده بپردازند. دبیر طرح یاوران تولید تصریح کرد: در این طرح با تشکیل تیم های پایش و نظارت متشکل از محققین و کارشناسان اجرایی، چالش های عرصه تولید بررسی شده و بلافاصله راهکارهای رفع مشکل ارائه می شود تا منجر به حصول نتیجه مطلوب شود و مسیر انتقال دانش به بهره برداران و مزرعه تسهیل شود.
 دکتر محمودرضا رمضانپور رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران بیان نمود در طرح یاوران تولید، نتایج تحقیقات علمی و یافته های تحقیقاتی بصورت مستقیم در اختیار بهره برداران قرار می گیرد و همه محققین موظفند در عرصه های تولید حضور داشته و بصورت تیمی و هدفمند در راستای توسعه فعالیت های تحقیقی و ترویجی در مزارع گام بردارند. تعداد محقق معین از مراکز تحقیقاتی استان مازندران (مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور، موسسه تحقیقات مرکبات نیمه گرمسیری کشور، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور) در سال 1398 به 101 نفر در 22 گرایش تخصصی رسیده است که در کنار مروجین پهنه حضور داشته و خواهند داشت.
رییس پژوهشکده بیان نمودند که در سال گذشته 8 نفر از اعضای هیات علمی پژوهشکده بعنوان محقق معین براساس تخصص های مختلف به سازمان جهاد کشاورزی معرفی شدند. همچنین بیان نمودند که با انجام سه طرح ترویجی در سایت های الگویی سبب افزایش تولید و کمک به بهره برداران شده است. ایشان ضمن اعلام افزایش لیست محقق معین پژوهشکده، به سه طرح واکسن دی والان، تولید بیوسیلاژ و تعیین صید کیلکا در اعماق بالا که در سال جهش تولید تا پایان سال رونمایی خواهد شد اشاره نمودند. همچنین با ایجاد دبیرخانه محصولی-موضوعی در محل پژوهشکده نیز اظهار علاقمندی داشته اند.
مهندس شهیدی فر (رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران) با بیان اینکه باید به تحقیقات نگاه جدی داشته باشیم و تاکید کرد: فضای جدید حاکم بر وزارت جهاد کشاورزی، پرداختن به کشاورزی دانش محور و محصول محور است.  رییس سازمان گفت: طرح یاوران تولید بر همصدایی و هم افزایی اجرا و تحقیقات تاکید دارد و در بستر این فضا، بهره برداران و تولیدکنندگان منفعت می برند.  شهیدی فر با اشاره به اینکه طرح یاوران تولید می تواند همه مشکلات بخش کشاورزی را بررسی و برای آن طرح و ایده عملیاتی ارائه کند، افزود: در این طرح مشارکت و حضور فعالانه همه بخش ها از منابع طبیعی، شیلات و دامپزشکی تا بخش های تخصصی سازمان مورد تاکید است.
 مقام عالی سازمان جهاد کشاورزی مازندران به شکل گیری کمیته های تخصصی دام و طیور، زراعت، باغبانی، شیلات و آبزیان، منابع طبیعی و آب و خاک در طرح یاوران تولید اشاره کرد و گفت: حضور محققین در این طرح باید بسیار پررنگ باشد. نتیجه همه این کارها باید جهش تولید و رضایت کشاورزان و تولیدکنندگان باشد و در این راستا هر مرکز باید 15 روستا را تحت پوشش مستقیم این طرح قرار دهد.  وی تصریح کرد: طرح یاوران تولید بر کمیت، کیفیت و سلامت تولید تاکید دارد و همه اینها باید در کنار هم اتفاق بیفتد البته با تاکید بر حفظ زمین، مرتع و جنگل، دریا خواستار محور قرار گرفتن اقتصاد کشاورزی و تولید اقتصادی در طرح یاوران تولید شد. همچنین مقرر گردید تا پایان خرداد کتابچه ای براساس طرح ها و پروژه های کوتاه مدت در تمام زمینه های فوق در راستای یاوران تولید تهیه و به استاندار محترم مازندارن و وزیر محترم جهاد کشاورزی ارائه گردد.