آقای دکتر رضوانی مدیر کل دامپزشکی استان مازندران به همراه هیات کارشناسی، در تاریخ 99/3/3، از مراحل اجرای طرح های تولید واکسن دی والان یرسینیوزیس و استرپتوکوکوزیس و تولید بیوسیلاژ از ضایعات طیور در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر بازدید کردند. پس از بازید از مراحل اجرای طرح واکسن، مقرر گردید که نتایج مطالعات انجام شده در قالب گزارش جامع به معاونت دارو و درمان سازمان دامپزشکی ارسال شده و رایزنی های لازم جهت تسریع در انجام کار از طرف اداره کل دامپزشکی استان انجام گیرد. در خصوص طرح بیوسیلاژ، مقرر شد که پروپوزال و گزارش مقدماتی اجرای طرح در اختیار اداره کل دامپزشکی قرار گرفته و به منظور تسریع در روند اخذ مجوزهای لازم از سازمان دامپزشکی، نماینده ای از اداره کل در روند اجرای طرح نیز همکاری داشته و نمونه برداری دوره ای به منظور ممیزی دقیق تر، نیز انجام گیرد.