به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر،طی نشستی که رئیس و معاونین و مسئول بخش ازیابی ذخایر پژوهشکده با آقای مهندس نیکخو، سرمایه گذار بخش خصوصی مورخه 99/3/3 درسالن کنفرانس پژوهشکده داشتند، توضیحاتی درخصوص پتانسیل های کشتی گیلان  برای انجام گشتهای تحقیقاتی  در اعماق بالا برای صیدکیلکا ماهیان و نحوه مشارکت با بخش خصوصی ارائه نمودند.