به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، طرح تولید سیلاژ بیولوژیک از ضایعات طیور و تاثیر آن بر شاخص های رشد و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران قرار گرفت. پس از بررسی های کارشناسی، طرح بیوسیلاژ جزء 14 طرح شاخص این سازمان قرار گرفته و کارفرمای آن نیز اداره کل شیلات مازندران تعیین گردید. قرارداد نهایی این طرح فی مابین پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و اداره کل شیلات مازندران به شماره 16908 در تاریخ 98/12/10 منعقد گردید.  تامین اعتبار طرح های مورد تصویب از محل 3-1 درصد استانی خواهد بود.