به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، در مورخ 1398/10/4در خصوص بررسی طرح "مخازن ساحلی فرصتی برای ذخیره سازی آب های غیرقابل کنترل (آب نامتعارف) به منظور تامین آب مناطق ساحلی " در سالن اجتماعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران و با حضور مدیران و برخی از نمایندگان سازمان های مرتبط از جمله پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، معاونت آب و آبفا، مرکز ملی مطالعات آب دریای خزر، اداره کل آب منطقه ای استان و اداره کل شیلات مازندران برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر افرایی به نمایندگی از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر شرکت داشتند و  پیشنهاد دادند با توجه به اهمیت موضوع و حاکمیتی بودن طرح و اثرات احتمالی آن بر اکوسیستم دریای خزر، ابتدا پروپوزال آن در اختیار محیط زیست و سایر نهادهای شرکت کننده در جلسه از جمله پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ارسال شود تا پس از دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات کارشناسی و ارزیابی مثبت و منفی آن در جلسه بعدی مطرح شود. ضمن این که پژوهشکده اکولوژی دریای خزر برای هر نوع همکاری علمی –تحقیقاتی اعلام آمادگی نمود.