به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، مراسم بیستمین دوره گرامی داشت هفته پژوهش و فناوری استان مازندران روز سه شنبه مورخ ۲۶ آذرماه سال جاري با حضور مسئولین استانی، اساتید دانشگاهها و محققین سازمان ها و مراکز تحقیقاتی در سالن دانشكده هنر و معماري پرديس دانشگاهی مازندران برگزار گردید. آقای دکتر فضلی عضو هیات علمی پژوهشکده بعنوان پژوهشگر برتر استان مازندران در مراکز تحقیقاتی انتخاب و  در مراسم اختتامیه مورد تقدیر قرار گرفت.