به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ، طبق هماهنگی بعمل آمده، مورخ  1398/9/24طی جلسه ای رئیس پژوهشکده با آقای دکتر لاهیجان زاده معاونت محترم محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور  در دفتر سازمان گفتگو نمودند. در این جلسه تبادل  نظر در خصوص همکاری های فیما بین در راستای اجرای  فعالیت های دریایی با استفاده از شناورهای تحقیقاتی شمال کشور صورت پذیرفت ، در ضمن مقرر گردید ایشان با امضاء یک تفاهم نامه، در آینده نزدیک همکاری های  مشترک با موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور داشته باشند.