به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، این پژوهشکده در یازدهمین نمایشگاه الکامپ و پنجمین نمایشگاه فن بازار استان مازندران که با حضور ۱۷۸ واحد و شرکت  های دولتی و خصوصی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مازندران در شهرستان قائمشهر از روز سه شنبه  مورخ 19 آذرماه به مدت چهار روز برگزارگردید، شرکت نمود و دستاوردهای علمی خود را به نمایش گذاشت. آقای دکتر ستاری معاون محترم وزیر ارتباطات و آقایان مهندس حسین زادگان و خیریانپور، استاندار و معاون اقتصادی استانداری مازندران و آقای دکتر یوسف نژاد نماینده مردم ساری و همچنین فرهیختگان و دانشجویان نیز از غرفه دیدن نمودند.