به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، در مورخه 22 آبان 1398برای نخستین بار حضور شانه دارخوار (Beroe ovata) در سواحل ایرانی دریای خزر در منطقه شهرستان رویان استان مازندران مشاهده و توسط کارشناسان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نمونه برداری گردید. با توجه به نمونه برداری از این جانور غیر بومی جدید، هنوز به طور قطع نمی توان اظهار کرد که این شانه دارخوار چگونه و در چه زمانی به دریای خزر وارد شده است. بنابراین با توجه به اثرات احتمالی حضور شانه داران دریای خزر بر اکوسیستم خزری، پایش مستمر اکولوژیک منطقه، بررسی چگونگی ورود و میزان پراکنش این گونه، ارزیابی اثرات احتمالی پیامدهای مثبت و منفی حضور آن در این پهنه آبی، برنامه هایی است که توسط محققان لازم الاجراء خواهد بود.