به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ، جلسه دفاع از طرح " بررسي آماده سازي  اولیه و رهاسازي مستقيم بچه ماهيان استخواني توليدي مراکز بازسازي ذخائر وحفاظت از ذخائر ژنتيکي آبزيان به دريا با تاکيد برگونه ماهي سفيد" با حضور معاون صید و بنادر ماهیگیری، معاون آبزی پروری و اعضای شورای پژوهشی اداره کل شیلات مازندران، معاون تحقیقاتی، مسئول بخش بیماریها توسط  مجری طرح پژوهشکده   در سالن کنفرانس اداره کل شیلات برگزار گردید. لازم بذکر است ، کارفرمای این طرح در آمدزائی ،اداره کل شیلات مازندران و مشاور آن نیز پژوهشکده  می باشد.
از دستاوردهای شاخص طرح مذکور، میتوان به رهاسازی مستقیم بچه ماهیان سفید (پس از آداپتاسیون نسبی با جیره نمکی) به دریای خزر در مناطقی که فاقد رودخانه می باشد،  اشاره نمود.