به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، کارگاه آموزشی آشنائی با  سرقت ادبی (plagiarism ) و راهکارهای بررسی و اجتناب از آن در سالن کنفرانس  پزوهشکده برگزار گردید.
در این سخنرانی جناب آقاد دکتر فضلی پیرامون انواع سرقت های ادبی و نحوه  آشنایی با نرم افزارهای مرتبط و سایتهای موجود برای جلوگیری از این امر توضیحات لازم را ارائه دادند که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.