به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ، چندی پیش ، جلسه دوم کارگروه پژوهش، آموزش، فناوری و نوآوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران با حضور اعضای کارگروه و مدیران دستگاههای اجرایی با دبیری جناب دکتر غلامی راد در سالن اجتماعات  استانداری برگزار گردید.  دبیر محترم کارگروه هدف اصلی دستورکار این جلسه را هم افزایی مراکز تحقیقاتی جهت استفاده بهینه از اعتبارات پژوهشی 1% دستگاهایی اجرایی استان به منظور رفع مشکل بهره برداران و اشتغالزایی عنوان نمودند. مدیران کل و نمایندگان  دستگاههای اجرایی نقطه نظرات خود را در موضوعات مختلف عنوان نمودند. براساس سامانه پژوهش و فناوری استان مازندران ،از میان  159 طرح تحقیقاتی ثبت شده ، تنها 14 طرح اولویت دار به منظور فراخوان عمومی مورد تایید قرار گرفته است که یکی از آن طرحها تهیه بیوسیلاژ از ضایعات طیور و تاثیر آن بر شاخص های رشد و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان متعلق به  پژوهشکده  بوده است.