به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، دومین نشست مشترک کارشناسان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و اتحادیه ماهیان سردآبی استان مازندران با هدف پیگیری مصوبات نشست اول، در رستوران برف چال منطقه هراز برگزار گردید. در این نشست که معاون آبزی پروری اداره کل شیلات مازندران، مسئولین پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ، اعضای اتحادیه ماهیان سردآبی و پرورش دهندگان هراز حضور داشتند، خانم دکتر قیاسی ضمن ارائه نتایج بدست آمده از طرح ارزیابی هراز، به مصوبات نشست اول اشاره کرده و توجیه فنی هر قسمت را بیان کردند. موارد بیان شده شامل استفاده از محرک های ایمنی جهت افزایش مقاومت ماهی، استفاده از آلترناتیوهای پروتئینی در فرمولاسیون جیره ماهی، ردیابی فلزات سنگین خصوصا جیوه و برگزاری کارگاههای آموزشی بود. مقرر گردید که اتحادیه ماهیان سردآبی در جلسات آتی نسبت به تصمیم گیری در خصوص تامین اعتبار موارد ذکر شده اقدام و نتایج را بصورت مکتوب اعلام نماید.