به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ،آقای دکتر بهمنی رئیس محترم موسسه تحقیقات  علوم شیلاتی کشور مورخه  98/5/23  به همراه مسئولین پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با آقای دکتر غلامی راد رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مازندران دیدار و گفتگو کردند. در این جلسه که با هدف تقاضای اعتبارات استانی در خصوص شناور تحقیقاتی گیلان برگزار گردید، آقای دکتر بهمنی به اهمیت این شناور در اجرای وظایف حاکمیتی شیلات، مطالعات تحقیقاتی و گشت های دریایی مشترک با سایر سازمان ها اشاره نموده و تقاضای ردیف اعتبار مجزای استانی جهت هزینه جاری، نگهداری و تعمیرات آن کردند. در ادامه آقای دکتر غلامی راد تاکید کردند که وظایف حاکمیتی و همچنین حضور ایران در دریای خزر از اهمیت خاصی برخوردار بوده و یادآور شدند که از طریق رایزنی با مسئولین استان  های شمالی، نسبت به تامین اعتبار شناور اقدام خواهند نمود. بازدید از شناور تحقیقاتی گیلان در هفته های آتی، یکی دیگر از برنامه های آقای دکتر غلامی راد خواهد بود.