به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ، پیرو عقد قرارداد شماره 47/11547 که در تاریخ 97/9/27 بین موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و شرکت خوراک آبزیان فرادانه ( یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده خوراک آبزیان در خاورمیانه ) با مضمون" تولید بیوسیلاژ از ضایعات ماهی قزل آلا"به امضائ رسیده  ،  اولین جلسه مشترک بین محققین موسسه  (آقای دکتر غفاری) و پژوهشکده اکولوژی دریای خزر( آقای دکتر صفری) بامسئولین شرکت فرادانه شهر کرد (آقای مهندس مالکی مدیر عامل شرکت پازن تاراز ، یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت ، مدیر تحقیق و توسعه، مدیر تولید و مدیران واحدهای مختلف) در17 اردیبهشت 98 در سالن کنفرانس شرکت برگزار شد. سپس  روش بهینه تولید بیوسیلاژ توسط دکتر صفری بیان گردید و مقرر شدکه کار اجرایی پروژه از اواخر اردیبهشت 98   شروع گردد. در پایان از خط فرآوری آبزیان شرکت پازن تاراز و آزمایشگاههای کنترل کیفی نیز بازدید بعمل آمد.