سومین همایش و اولین کنگره ملی منابع شیلاتی با تاکید بر فنآوری های نوین در علوم شیلاتی در تاریخ 10 و 11 اردیبهشت ماه 1398 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می گردد. هدف از این کنفرانس ارائه آخرین یافته ها و دستآوردهای علمی در حوزه های مختلف علوم شیلاتی و همچنین فراهم نمودن فضایی صمیمانه جهت هم اندیشی و تبادل نظر میان صاحب نظران، پژوهشگران و فعالان بخش صنعت می باشد. این کنگره طی دو روز برگزار خواهد شد که اولین روز به ارائه مقالات علمی اختصاص یافته و دومین روز دربرگیرنده نشست های تخصصی می باشد. در این راستا، از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم و همچنین فعالان در حوزه های مرتبط با علوم دریایی و آبزیان جهت همکاری دعوت به عمل می آید.
آدرس سایت همایش:http://fisheriescongress.ir