برگزاری سخنرانی علمی

سخنرانی علمی با عنوان"ارزيابي خواص آنتی باکتریال و آنتی اکسیدانی پپتيدهاي زيست فعال استخراج شده از پوست ماهي قزل آلاي رنگين كمان...

ادامه خبر

1400/5/11